Naloga - Zaveži 2015

  1. Naloga:

Vaša naloga je zasnovati voz za prevoz tovora po tabornem prostoru. Maksimalna teža bremena, ki ga mora prevažati vozilo je 150kg. Vaše vozilo lahko upravljata največ dve osebi. Vozilo bo moralo prečiti tri preizkuse:

1.preizkus

Kakšna sila je potrebna, da premaknemo vaš voz z bremenom z začetne točke. Merila se bo le horizontalna sila. Preizkus bodo izvajali sodniki. Ekipa bo pri preizkusu prisotna.

2.preizkus

Kako dobro vaše vozilo premaguje ovire? Ker so skavtski tabori praviloma na razgibanem terenu, je vozilo, ki ga snujete namenjeno premagovanju jarkov, vej, manjših kamnitih ovir, itd.. Preizkus bomo simulirali na umetnem poligonu. Višina in težavnost ovir se bo stopnjevala. Voz lahko vlečeta le dva člana ekipe.

3. preizkus

Kako okretno je vaše vozilo na terenu? Gre za hitrostno etapo. Vozilo bo moralo kar se da hitro prečiti poligon z vsemi ovirami in ovinki. Tu bomo preverili kako okretno je vaše vozilo.