Naloga - Zaveži 2016

1. NALOGA:

Vaša naloga je izdelati zvočni oddajnik, s katerim je mogoče oddajati Morsejevo abecedo. Naprava mora vsebovati sprožilec (posredno oddajanje zvoka). Lahko jo upravlja le en človek. Naprava se bo ocenjevala v treh preizkusih.

2. PREIZKUSI

2.1.preizkus

Kako glasna bo vaša naprava na razdalji(L)10m.

Poligon skica – jakost zvoka

 

2.2.preizkus

Kako hitro in natančno lahko oddaja poslana sporočila? V igri sodelujeta dva člana ekipe - šifrant in dešifrant. Prvi član upravlja z napravo, drugi pa na razdalji 100 m sprejema sporočilo in ga dešifrira (uporabljal bo lahko list z Morsejevo abecedo). Čas se začne meriti, ko šifrant izžreba listek s kratkim sporočilom (ki, bo tudi že zakodirano z Morsejevo abecedo). Dešifrant bo imel nato 5 minut, da sporočilo dešifrira in ga nato odda sodniku, ki bo preveril ujemanje.

Poligon skica - pogled

Skica – pogled – oddajanje(šifriranje), sprejemanje(dešifriranje)


2.3. preizkus

Kako dobro je zvočno prepoznavna vaša naprava? Oddajajo vse ekipe na enkrat, pri čemer ima vsaka ekipa drugačno sporočilo. Dešifrant se bo postopoma oddaljeval od naprave. Čas oddajanja je omejen na 10 minut. Čas se začne meriti ob sodnikovem znaku za začetek oddajanja. Ocenjuje se hitrost in pravilnost šifriranja.

Poligon skica – »kaos zvokov«

 

3 PRIMERI NALOG (vse naloge imajo enako število znakov ter dolgih in kratkih znakov):

1. 2 I J U F  . . - - - | . . | . - - - | . . - | . . –

2. K 2 R F U  - . - | . . - - - | . - . | . . - . | . .

3. N 8 W U 4  - . | - - - . . | . - - | . . - | . . . .

4. 0 5 I Z N  - - - - - | . . . . . | . . | - - . . | -


4. »PLONK« LISTEK MORSE KODIRANJA

Kodiranje:


0 -> -----

1 -> .----

2 -> ..---

3 -> ...--

4 -> ....-

5 -> .....

6 -> -....

7 -> --...

8 -> ---..

9 -> ----.


A -> .-

B -> -...

C -> -.-.

D -> -..

E -> .

F -> ..-.

G -> --.

H -> ....

I -> ..

J -> .---

K -> -.-

L -> .-..

M -> --

N -> -.

O -> ---

P -> .--.

Q -> --.-

R -> .-.

S -> ...

T -> -

U -> ..-

V -> ...-

W -> .--

X -> -..-

Y -> -.--

Z -> --..

Dekodiranje:


----- -> 0

.---- -> 1

..--- -> 2

...-- -> 3

....- -> 4

..... -> 5

-.... -> 6

--... -> 7

---.. -> 8

----. -> 9


.- -> A

-... -> B

-.-. -> C

-.. -> D

. -> E

..-. -> F

--. -> G

.... -> H

.. -> I

.--- -> J

-.- -> K

.-.. -> L

-- -> M

-. -> N

--- -> O

.--. -> P

--.- -> Q

.-. -> R

... -> S

- -> T

..- -> U

...- -> V

.-- -> W

-..- -> X

-.-- -> Y

--.. -> Z